BLOG - Výmena skla krbovej vložky

Prečo sklo vôbec praská?

Dôvodov môže byť niekoľko, medzi najčastejšie príčiny patrí neodborná montáž, mechanické poškodenie skla. Príčinou môže byť aj nekvalitné sklo. Pokiaľ ale žiaruvzdorné sklo táto príčina prasknutia vás nestretne.

Ako vymeniť žiaruvzdorné sklo v kachliach, pri krbe?

Ešte pred výmenou si musíte uvedomiť, že pri montáži nikdy nesmie dôjsť k spojeniu SKLO / KOV. Najlepšie je montáž na tesniace šnúry. Pozor !!! Žiarové sklo má síce takmer nulovú rozťažnosť, ale u kovu je to presne naopak. Kov sa vplyvom teploty (uvedomte si, že v kachliach je teplota 700 - 1100 ° C) výrazne rozťahuje. Sklo musí mať okolo rámu priestor !!! Ak sklo priestor nemá (cca 2 - 3 mm), pri tepelnej dilatácii praská. Toto je práve najčastejšia príčina prasknutia skla neodbornou montážou.

Ideme na výmenu. Najprv vyberte poškodené sklo z rámu. Ak vám nejdú povoliť skrutky, ktoré upevňujú packy držiace sklo, odporúčame uvoľňovač. Ďalej musíte veľmi starostlivo vybrať zvyšky tesniacej šnúry, prípadne ďalších nečistôt (záleží na type kachlí alebo vložky, môžete použiť aj odmasťovač, napr. technický benzín). Rám nakoniec očistite suchou handričkou. Ak meníte sklo, vymeňte aj tesniacu šnúru. Tesniace šnúry predávame samolepiace, máme dva druhy, na sklo i na dvierka kachlí. Pozor, nech už použijete akúkoľvek šnúru, nalepte i na okraj, aby v rohoch neboli žiadne medzery. Do pripraveného rámu vložte sklo s nalepenou tesniacou šnúrou (na skle či na dvierkach). POZOR, odporúčame dať šnúru aj na držiaky skla, aby sklo nikde nebolo v kontakte s kovom. Ak máte vložené, môžete sklo dotiahnuť pomocou skrutiek. Určite viete, že skrutky musíte doťahovať s citom a do "do kríža" (so sklom by sa malo dať mierne pohnúť do strán). Ak dotiahnete skrutky "na krv" riskujete prasknutie.

Žáruvzdorné sklo do krbových kamen atypický tvar
Žáruvzdorné sklo do krbových kamen atypický tvar